Beoordeling WKK’s RWZI Hengelo en RWZI Enschede [2014]

In opdracht van Waterschap Vechtstromen heeft Horizon Solutions B.V. de WKK installaties op zowel RWZI Hengelo als RWZI Enschede beoordeeld in verband met onduidelijkheden over het veilig kunnen bedrijven van de beide installaties. Horizon Solutions B.V. heeft de problemen van de installaties geïnventariseerd en vervolgens samen met Eliquo Water & Energy BV de nodige aanpassingen aan de installaties doorgevoerd. Na het positief afronden van het testprotocol zijn de beide installaties vrijgegeven voor een veilige en bedrijfszekere bedrijfsvoering.

Design by Horizon Solutions BV