Beoordeling WKK RWZI Emmen [2014]

In opdracht van Waterschap Vechtstromen heeft Horizon Solutions B.V. de WKK installatie op RWZI Emmen beoordeeld in verband met onduidelijkheden over het veilig kunnen bedrijven van de installaties. Horizon Solutions B.V. heeft de problemen van de installatie geïnventariseerd en aan het waterschap gerapporteerd.

Design by Horizon Solutions BV