Bestek ontwikkeling vervanging WKK RWZI Elburg [2013]

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe het ontwerpen en ontwikkelen van een functioneel bestek, inclusief leveringscontract, voor de vervanging van de verouderde gasmotor op de RWZI te Elburg. Daarnaast heeft Horizon Solutions BV de aanbesteding (via Tenderned) en de gunningsprocedure voor het project voor het Waterschap uitgevoerd.

Design by Horizon Solutions BV