Bestek ontwikkeling vervanging WKK RWZI Utrecht [2013]

Samen met Witteveen+Bos ontwerpt en ontwikkelt Horizon Solutions BV, in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, een functioneel bestek inclusief leveringscontract voor de vervanging van een van de twee, op een Brons gasmotor gebaseerde, WKK installaties op de RWZI te Utrecht. De opdracht is uiteindelijk gegund aan de Lek/Habo groep uit Bodegraven. De nieuwe WKK installatie is in maart 2014 in bedrijf genomen en overgedragen aan het Waterschap.

Design by Horizon Solutions BV