Business case PV systemen HDSR [2013]

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden onderzoekt de mogelijkheden om haar energieverbruik te verduurzamen. Een mogelijkheid daartoe is het installeren van PV systemen.
Het Hoogheemraadschap heeft reeds onderzoek gedaan naar deze optie en hiervoor een business case opgesteld. Horizon Solutions heeft van het Hoogheemraadschap de opdracht gekregen de business case te valideren.

Design by Horizon Solutions BV