Bestek ontwikkeling voor de nieuwbouw van een gasmotor gebaseerde WKK installatie voor RWZI Utrecht [2003]

Deze opdracht bestaat uit het ontwikkelen van een bestek en leveringscontract voor de nieuwbouw van een gasmotor gebaseerde WKK installatie voor de RWZI Utrecht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Design by Horizon Solutions BV