Contra expertise, haalbaarheid WKK installatie voor verzorgingstehuis [2005]

Voor de Algemene Stichting Ouderenzorg Zeist – Houten is een contra-expertise verricht naar de inpassing van een WKK installatie op verzorgingstehuis Heerewegen. Wegens renovatie en uitbreiding van het verzorgingstehuis zal het aansluitvermogen van het verzorgingstehuis veranderen. Onderzocht is in hoeverre het zinnig is het opgestelde WKK vermogen te vergroten om zodoende te besparen op de energiekosten.

Design by Horizon Solutions BV