Bestek ontwikkeling en project begeleiding voor een biogas behandeling installatie van de gasmotor gebaseerde WKK installatie voor RWZI Nieuwegein [2006]

Deze opdracht bestaat uit het ontwikkelen van een functioneel bestek en de project begeleiding voor de realisatie van een biogas behandeling installatie voor de gasmotor gebaseerde WKK installatie van de RWZI Nieuwegein in opdracht van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Design by Horizon Solutions BV