Onderzoek naar de betrouwbaarheid van de WKC-installatie bij Friesland Foods te Leeuwarden [2006]

In opdracht van Friesland Foods het onderzoeken van de betrouwbaarheid van de WKC-installatie. Friesland Foods Leeuwarden heeft te maken gehad met diverse storingen in haar WKC-installatie welke tot uitval van het productie proces hebben geleid. Storingen die een directe invloed hebben op de bedrijfsprocessen, aangezien de levering van stoom werd onderbroken. In opdracht van Friesland Foods heeft Horizon Solutions een onderzoek uitgevoerd om te komen tot verbeteringsvoorstellen voor de WKC-installatie.

Design by Horizon Solutions BV