Energie besparingsonderzoek RWZI Maarsenbroek [2006]

Ten behoeve van de milieuvergunning voor de RWZI Maarsenbroek van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden stelt Horizon Solutions een energiebeheersplan op. Het energiebeheersplan omvat de procesbeschrijving van de RWZI, inventariseert de mogelijkheden tot energiebesparing en omvat een energie meet en -registratie methodiek.

Design by Horizon Solutions BV