Second opinion biomassa vergassing installatie [2007]

Horizon Solutions verzorgt voor Bavin een “second opinion” voor een biomassa vergassing installatie die bij Nedmag te Veendam moet worden geplaatst. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het beoordelen van de engineering keuzes, beoordelen biomassa hoeveelheden, beoordelen milieu effecten, beoordeling offertes op compleetheid met het bestek en beoordeling van de prijsniveaus van de ingediende offertes. De resultaten van de “second opinion” worden aan de opdrachtgever gerapporteerd. Tevens heeft Horizon Solutions een rol gespeeld in het uitonderhandelen van het EPC contract.

Design by Horizon Solutions BV