Energie besparingsonderzoek RWZI Harderwijk [2007]

Ten behoeve van de milieuvergunning voor de RWZI Harderwijk van Waterschap Veluwe stelt Horizon Solutions een energiebeheersplan op. Het energiebeheersplan omvat de procesbeschrijving van de RWZI, inventariseert de mogelijkheden tot energiebesparing en omvat een energie meet en -registratie methodiek.

Design by Horizon Solutions BV