Restwarmte benuttingsmogelijkheden in de papierindustrie [2008]

In opdracht van Cumae onderzoekt Horizon Solutions de restwarmte benuttingsmogelijkheden in de papierindustrie in het kader van de samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Papier- en Kartonindustrie. De opdracht bestaat uit het uitwerken van een globaal restwarmte benuttingsplan dat de benutting van restwarmtestromen beschrijft. De studie wordt begeleid door het Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK).

Design by Horizon Solutions BV