Restwarmte benuttingsmogelijkheden Van Houtum [2008]

Dit onderzoek wordt voor onze opdrachtgever Van Houtum papier uitgevoerd naar aanleiding van de studie naar de restwarmte benuttingsmogelijkheden in de papierindustrie. Uit het eerdere onderzoek is gebleken dat er besparingsmogelijkheden zijn en in deze opdracht gaat Horizon Solutions verder in op de benutting van restwarmte van de afgassen ketel, het optimaliseren van de warmtehuishouding rond de ontgasser, het benutten van lage druk stoom voor de dispergeerinstallatie, het voorverwarmen van aardgas met restwarmte en het eventueel inzetten van bespaarde stoom als injectiestoom voor de gasturbine.

Design by Horizon Solutions BV