Optimalisatie energiehuishouding papierfabriek [2010]

Dit onderzoek wordt voor onze opdrachtgever Crown van Gelder in Velsen-Noord uitgevoerd naar aanleiding van de studie naar de restwarmte benuttingsmogelijkheden in de papierindustrie. Uit het eerdere optimalisatie slagen van de opdrachtgever zelf is naar voren gekomen dat een duidelijke samenhang van verschillende optimaliseringen van deelprocessen ontbreekt. Horizon Solutions onderzoekt van de verschillende deelprocessen de energiehuishouding en verifieert dan wel completeert deze om een totaal optimalisatie voor het bedrijf te realiseren.

Design by Horizon Solutions BV