Quick scan energievoorziening openluchtzwembad [2010]

Voor de stichting Openluchtbad Zwolle is een Quick scan uitgevoerd naar de mogelijkheden tot het verminderen van het energieverbruik van het openluchtbad. De studie is noodzakelijk aangezien een grootscheepse renovatie gepland staat en het energieverbruik van het zwembad een renovatie van het bad op dit moment verhindert. Middels de Trias Energetica en gebruik van alternatieve energie opwekking, zoals warmtepompen en zonnepanelen, is een plan uitgewerkt voor de energiehuishouding van het nieuwe zwembad.

Design by Horizon Solutions BV