Ontwerp, bestek ontwikkeling, aanbesteding en project begeleiding voor de nieuwbouw van een gasmotor gebaseerde WKK installatie voor RWZI Utrecht [2010]

Deze opdracht bestaat uit het ontwerpen en ontwikkelen van een functioneel bestek, inclusief leveringscontract, voor de nieuwbouw en instandhouding van een gasmotor gebaseerde WKK installatie, de aanbesteding van deze installatie en het begeleiden van het project voor de RWZI Utrecht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Design by Horizon Solutions BV