De Energiefabriek [2011, 2012]

Deze opdracht bestaat uit een marktconsultatie naar de mogelijkheden van de Energiefabriek in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De Energiefabriek bestaat uit een thermische druk hydrolyse van het surplus slib waardoor er in de slibgisting meer biogas uit het rioolwaterslib geproduceerd kan worden. Het uit de vergister resterende slib zal gedroogd en vervolgens vergast worden. Het geproduceerde gas wordt vervolgens met een gasmotor omgezet in elektriciteit en warmte. Om een betrouwbare business case van de beoogde Energiefabriek op rioolwaterzuivering Nieuwegein op te stellen, waarbij alle mogelijke alternatieven onderzocht en beoordeeld worden, heeft Horizon Solutions een marktconsultatie uitgevoerd.

Design by Horizon Solutions BV