Bagua Welness [2011]

Horizon Solutions voert in opdracht van Bagua Welness een onderzoek uit naar de mogelijkheid om restwarmte, afkomstig uit gasmotoren die stortgas van een vuilstort verbranden, toe te passen in een sauna. Hierbij zijn de technische en economische aspecten ge-evalueerd. Vanwege problemen bij de financiering van de sauna is deze nog niet gerealiseerd.

Design by Horizon Solutions BV