Stowa vergassing onderzoeken [2012]

In opdracht van Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) zet Horizon Solutions een onderzoeksprogramma op naar de mogelijkheden voor het superkritisch vergassen versus oxideren van zuiveringsslib als ook een nader onderzoek naar de economische haalbaarheid van de combinatie van toepassing van Thermische slibontsluiting, droging van het zuiveringsslib en conventionele vergassing.

Design by Horizon Solutions BV