Realisatie WKK 5 voor RWZI Apeldoorn [2012]

Deze opdracht bestaat uit het ontwerpen en het ontwikkelen van een functioneel bestek, inclusief leveringscontract, voor de nieuwbouw en instandhouding van een 5e gasmotor gebaseerde WKK installatie, de aanbesteding van deze installatie en het begeleiden van het project voor de RWZI Apeldoorn van Waterschap Veluwe.

Design by Horizon Solutions BV