HDSR TDH Nieuwegein [2012]

In opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden treedt Horizon Solutions op als technisch adviseur tijdens de aanbesteding van de Thermische Druk Hydrolyse installatie voor RWZI Nieuwegein.

Design by Horizon Solutions BV