Beleidsstudie vervanging biogas gestookte gasmotoren bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden [2002]

Deze beleidsstudie bestaat uit het voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden bepalen van de meest optimale vervanging van de bestaande biogas gestookte Warmte Kracht Koppelingsinstallaties. De verschillende mogelijkheden zijn onder meer beoordeeld op rendement van de investering, milieubelasting en bedrijfszekerheid. De beleidsstudie is uitgevoerd voor de Riool Water Zuiveringsinstallaties in Nieuwegein en Utrecht.

Design by Horizon Solutions BV