Batman: Soul of the Dragon: Nāga | Kobra (Jeffery Burr, Schlangenfaust, Lady Eve, King Snake & Rip Jagger) | Ben Turner | Shiva | Richard Dragon | Jade, Television The Batman Who Laughs | هنرخاص مثل فیلم کوتاه ، این بار (Stutterer) معرفی کمیک THE BATMAN WHO LAUGHS اینیه‌گو مارتینز: مصدومیت مسی؟ خدا کند به باز… 1348- چند خبر از فوتبال بانوان بارسا معرفی ۳ فیلم هر پنج شنبه(این هفته استثناء جمع… مصاحبه جدید خوان لاپورتا/ دو Penguin | Mad Hatter | Snyder explained his intent on the character in an interview by The Hollywood Reporter. Batman: Hush: Riddler/Hush | Catwoman | Poison Ivy | Bane | Joker | Harley Quinn | Clayface | Scarecrow | Lex Luthor | Lady Shiva | Two-Face | Penguin | Mr. Spellbinder | Firebug | Get it as soon as Wed, Nov 18. [21] McFarlane Toys has also made a version of The Batman Who Laughs for their new DC Multiverse line of 7 inch figures. Full Name Mister Atom | Lex Luthor | Jason Todd | Couple all this with the fact that those born in the Dark Multiverse are extremely resistant to attacks by those from the central Multiverse makes The Batman Who Laughs immensely dangerous. Felix Faust | Crazy Quilt | Holly Robinson | Starbreaker | Mirror Master | Steppenwolf | Axis America | Joker goads Bruce into crossing that one line. Gorilla Boss | Doctor Hurt | Dark Nights: Metal: Dark Knights Rising. The heroes stand no chance against the giant whose structure is made of every material in Kane County. King Snake | Freeze | Sandman | Shame | Siren Knowing that they are after Wally's power, Jay Garrick, Barry Allen, and Wally West run with the Darkest Knight giving chase. Freeze | Cheetah | Hush | Mad Hatter | Two-Face | Bane | Chemo | Killer Croc | Clayface | Joker | Dr. Kirk Langstrom Abi Groves. Nightshade | However, since the release of, According to The Batman Who Laughs, it was the death of the Commissioner Gordon on his world that caused him to hunt down and kill the. Owlman | Broker | Brotherhood of Evil | Rama Khan | Joker (Flashback and main story)Other Characters: 1. The Batman Who Laughs is the Dark Knight of Earth -22, and the chosen herald of Barbatos. White Martians | Sinestro | Appellaxians | Great White Shark | Azrael | Harley Quinn | The Batman Who Laughs then shifts into a new form called the "Darkest Knight" exclaiming that he knows Diana plans to remake the Multiverse, he however wants to make "52 Planets of Nightmares". Read more. He’s actually doing a pretty good job at it, too. Doctor Polaris | Mongul | Knight Models has a line of gaming miniatures based on the DC comics run. The Batman Who Laughs' name was taken from the silent films that helped inspire the creation of Batman and the Joker; The Batman Who Laughs can be seen as the literal interpretation to one of Joker's longtime goals for Batman; to have the Dark Knight kill him and make Batman a murderer no better than himself. Freeze | Clayface | Riddler | Poison Ivy | Lex Luthor | Harley Quinn | Morgaine Le Fey | Sweet Tooth | Queenie Goldstein | Bane | Black Manta | Gentleman Ghost, Harley Quinn Ragdoll | Hyena | Catwoman | Superman/Batman: Public Enemies: Lex Luthor | Major Force | Metallo | Amanda Waller | Toyman | Solomon Grundy | Gorilla Grodd | Killer Frost | Lady Shiva | Giganta | Mongul | Captain Cold Satanus | DC Comics Batman: Mystery of the Batwoman: Penguin | Bane | Rupert Thorne | Carlton Duquesne The Batman Who Laughs eventually resumes his attack on Batman, drawing in a string of alternate versions of Bruce Wayne to taunt his counterpart as he prepares for a mass assault on Batman. Scooby-Doo! The Batman Who Laughs #7 is published by DC Comics, written by Scott Snyder, with art by Jock, colors by David Baron, and letters by Sal Cipriano. The Batman who laughs origin. Intergang | Ibac | Arkham Knight | Calendar Man | He then subjects thousands of Gotham City’s citizens to the chemicals that transformed him, subsequently killing several parents in front of their children with the goal of turning them into a combination of himself and Batman. Ubu | Occupation It is revealed in The Batman Who Laughs miniseries that Laughs has the ability to actually see peoples urges, which he can used to find what he himself desires. Anti-Justice League | Ultra-Humanite | Icicle | Neron | Take your favorite fandoms with you and never miss a beat. Cornelius Stirk | The Batman Who Laughs' next step is having Scarab (the infected Blue Beetle) hack the Fortress of Solitude and Batcave computers. Crucifer | $23.27 $ 23. One day, Batman was drugged and captured by the Joker, who went on to destroy Gotham City. After slaughtering his own family … The title is a reference to Victor Hugo's novel The Man Who … The Darkest Knight proceeds to trap Perpetua in the fragments of the Source Wall that originally held her and kill her. https://villains.fandom.com/wiki/The_Batman_Who_Laughs?oldid=4146278. Commissioner Jack Grogan 2. The Batman Who Laughs is defeated when the Prime Universe Batman is aided by the Joker, who notes the alternate Batman's failure to perceive this scenario due to still being a version of Batman. The Batman Who Laughs tells Superman that he plans to infect the world with his serum. Batman & Robin: Poison Ivy | Mr. Shaggy Man | Epoch the Lord of Time | The Batman Who Laughs is a charismatic and fascinating character who is more than deserving of his own mini series so I was delighted to find this jewel of a comic. Mutants | Capt. هنرخاص مثل فیلم کوتاه ، این بار (Stutterer) معرفی کمیک THE BATMAN WHO LAUGHS اینیه‌گو مارتینز: مصدومیت مسی؟ خدا کند به باز… 1348- چند خبر از فوتبال بانوان بارسا معرفی ۳ فیلم هر پنج شنبه(این هفته استثناء جمع… مصاحبه جدید خوان لاپورتا/ دو League of Assassins | Circe | Suicide Squad | Penguin | Batman Unlimited: Monster Mayhem: Joker | Scarecrow | Clayface | Silver Banshee | Solomon Grundy And now he has everything he needs to remake the Multiverse in his own image called the Last 52. Batman: The Man Who Laughs is a one-shot prestige format comic book by Ed Brubaker and Doug Mahnke, released in February 2005, and intended as a successor to Batman: Year One. Atomic Skull | The Batman Who Laughs is the only villain thus far that Batman has openly expressed an intention to kill. In the end, Batman had to come to terms with that Laughs was right. Dark Knights | Crime Syndicate of America | The Merciless | The Batman Who Laughs #4 Publisher. [13] As Batman uses the Black Lantern ring to recreate The Batman Who Laughs' body to fight for him, the battle between Perpetua and the Darkest Knight rages as the celestial being chastises the former Dark Knight by claiming she's the only one protecting the Multiverse from detection from her kind. Cosmic King | As the events of DARK NIGHTS: METAL rock the DC Universe, the creatures of the Dark Multiverse stand ready to invade our world! Chemo | When the Batman Who Laughs draws in a version of Bruce Wayne who has not even lost his parents yet, Batman is able to defeat his other self by luring him into a confrontation in the Waynes' graveyard, with Alfred subsequently using a transfusion from the other Bruce to restore Batman to normal before he is sent home and the Batman who Laughs is locked up in the Hall of Justice dungeon. Magpie | Key | Snowman | It appeared that Billy Batson of Prime Earth became a Groblin, after he was infected with Dark Matter by a special batarang during the Year of the Villain saga. Freeze | Catwoman | Penguin | Harley Quinn | Poison Ivy Gunhawk | Nocturna | However, he needs to wear a visor made from Dark Metal in order to focus his senses and pinpoint what he is searching for. Prometheus | Batman 60s show Apr 21, 2013 - Dedicated to those who truly bring a story to life: The Villains! Clayface | He was created by Scott Snyder and Greg Capullo. بگذارید اول … Doctor Sivana | Enigma | Crazy Quilt | Joker | Two-Face | Harley Quinn | Penguin | Catwoman | Rupert Thorne | Riddler | Poison Ivy | Scarecrow | Mad Hatter | Killer Croc | Clayface | Ra's al Ghul | Mr. Dominators | [5] At some point during the formation of the Legion of Doom, Joker met with Lex Luthor and advised him not to bring the Batman Who Laughs into the group. Brother EYE | "[1] Snyder's hope was that his character would be popular enough to get his own comic book series, and Snyder believed that Jock "would be the perfect person to do it". Floronic Man | Gamemnae | Kite Man | Just when we thought the grinning Batman Who Laughs, who arrived this week in Dark Nights: Metal #2 leading four feral Robins on chains, couldn't get any creepier, a chilling new detail emerges from the shadows. Doomsday | Johnny Sorrow | Roulette | The Batman who laughs. During the events of Dark Knights: Death Metal, The Batman Who Laughs gains the powers of Dr. Manhattan by having Dr. Arkham surgically integrate his mind into that of a Bruce Wayne with Manhattan’s powers, granting him nigh-omnipotence, flight, and teleportation among other powers. They can be proposed again (with the permission of an. Nightslayer | In that reality, the Earth -22 Joker learns of Batman's identity as Bruce Wayne and kills most of Batman's other rogues, along with Commissioner Gordon. Elite | Onomatopoeia | [8] At Castle Bat, the Dark Knights succeed in transferring the Batman Who Laughs’ brain into Batmanhattan, an action that may have repercussions if Perpetua were to find out. Doctor Impossible | Black Spider | [22] Various figures from companies such as Diamond Select Toys and Prime 1 Studios have produced figures as well. Suicide Squad | Joker | VigilantismAssault and batteryMass murderCorruptionAttempted cataclysmGlobal genocideAttempted multiversal takeoverTerrorismEnforced familicideMass destructionVandalismAbuseMutilationsKidnappingBrainwashing Gearhead | Plus he already possesses all information about the strengths and weaknesses of pretty much every superhero and supervillain in the DC Universe, as he had already killed them in his own reality. Cadre | Claything | Evil Star | Tattooed Man | Black Adam | Killer Croc | Weather Wizard | Synopsis for "The Batman Who Laughs" The Batman Who Laughs is sitting at one side of a table, explaining to an unknown character, whose face is drenched with blood and covered in bandages, that this story is not going the usual way, in reference to the classic heroic stories of Superman, Batman or Wonder Woman. The Batman Who Laughs has been commonly described as "horrifying" by website authors. Freeze: SubZero: Mr. Amanda Waller | James GordonAntagonists: 1. He was created by Greg Capullo in 2017 as part of The Dark Nights miniseries, where it was revealed that the Dark Multiverse is connected the one fans already knew about. Angle Man | Barbatos | Goals Freeze | Ethan Bennit | Killer Croc | Man-Bat | Firefly | Riddler | Punch & Judy | Kabuki Twins | Hugo Strange | Cluemaster | Ragdoll | Temblor | Poison Ivy | Tony Zucco | Count Vertigo | Harley Quinn | Maxie Zeus | Clayface | Gearhead | Francis Grey | Killer Moth | D.A.V.E. Kite Man | Lloyd Ventrix | H.A.R.D.A.C. Catalyst | Dumas | Imperiex | As this is happening, he begins taunting Clark saying that they were all evil inside and that he will soon know, but as Superman is about to be infected Supergirl catches the tainted Batarang and is unwittingly infected (as the batarang was designed to infect Kryptonians). Gentleman Ghost | Black Hand | While being drugged and restrained, this Batman was forced to watch helplessly as his nemesis systematically razed his home. Amanda Waller | Professor Ivo | making their way to the Hall of Justice weapons room. Aquarius | The Batman Who Laughs is a evil version of Batman who originated from the Dark Multiverse. Psycho-Pirate | Volcana | The Drowned | Clock King | Fiddler | Alias Reverse-Flash | A year later, The Batman Who Laughs is still locked up in the Hall of Justice, but with the help of his new Secret Six he begins to set his plan in motion. This course of action makes them enemies of the Justice League. David Cain | Bronze Tiger | The Batman Who Laughs Ages: 12 years and up . Kobra | As the heroes stand as one universe against the horde of the Darkest Knight, they start remembering their entire history as a golden-clad Wonder Woman erupts from the ground to confront the Darkest Knight.[14]. Catman | Riddler | Doctor Light | Poison Ivy | You are now reading The Batman Who Laughs #1 online. League of Assassins | If Batman Who Laugh's transformation is anything like The Joker's, though, then his relatively merciful treatment of Damian could likely have given way to something less accommodating than allowing him to serve as a dark, twisted sidekick – perhaps choosing to imprison him and subject him to abuse, as seen near the end of the issue. Humpty Dumpty | Ventriloquist II | Anarky | Hailing from the Dark Multiverse, he is able to see people's dark urges and fears, visualized as alternate realities of their current actions. Catman | Definitely worth reading! The Dark Knight: Joker | Joker's Thugs (Thomas Schiff, Chuckles, Kilson, Happy, Dopey, Grumpy & Bus Driver) | Two-Face | Sal Maroni | The Chechen | Gambol | Lau | Bank Manager | Michael Wuertz | Burmese Bandit He is the team leader of the Dark Knights and their goal was to help their master Barbatos plunge the whole Multiverse into complete and utter darkness. Lady Shiva | Causing chaos and mayhem.Killing innocent people. Phosphorus Rex | Libra | Merrymaker | However, despite these changes, Bruce still managed to retain the orderly and logical aspects of his mind as well as his highly keen and calculating intellect. Queen Bee | [1], The Batman Who Laughs is a version of Batman from Earth-22 of the Dark Multiverse. Prometheus | If you are bored from The Batman Who Laughs comic, you can try surprise me link at top of page or select another comic like The Batman Who Laughs #1 from our huge comic list. Science Squad | Captain Cold | Composite Superman | Leviathan | The Batman vs. Dracula: Dracula | Penguin | Joker Court of Owls | Brainiac | Sensei | Riddler | The Devastator | Dark Archer | Crimes After doing this, Bruce was exposed to a nano-toxin that slowly transformed him. Golden Gilder | In fact, whatever time you read this will be the farthest you’ll be from laughter all day. [12] With his new god-like powers, the Darkest Knight orders Castle Bat (which turns into a colossal Batman) to attack the heroes. He assisted his father in battling against the Gotham Resistance until he was killed by his Prime Earth counterpart using an arrow made from Nth Metal. [6], During the "Dark Nights: Death Metal" storyline, The Batman Who Laughs becomes Perpetua's lieutenant. Doctor Poison | The Darkest Knight The Batman Who Laughs is depicted as having the same abilities as Batman, combined with the twisted nihilism of the Joker. Batman: Assault on Arkham: Suicide Squad (Amanda Waller, Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang, Killer Frost, King Shark, Black Spider, KGBeast) | Joker | Riddler | Penguin | Scarecrow | Victor Zsasz | Bane | Two-Face | Poison Ivy Batman: The Killing Joke: Joker | Vinnie & Joe | Paris Franz Injustice League | Mister Mind | Calendar Man | He starts by having Commissioner Gordon lead Batman and Superman to the cave under Crime Alley where King Shazam will infect Superman. Orca | [9] The Darkest Knight and the Robin King break into Valhalla Cemetery. Pied Piper | Genocide | Harley Quinn | Poison Ivy | Joker | Scarecrow | Queen of Fables | Darkseid | Parademons | Penguin | Mr. Judge of Owls | Cluemaster | The Dawnbreaker | Batman: Bad Blood: League of Assassins (Talia al Ghul, The Heretic, Onyx, Firefly, Tusk, Mad Hatter, Electrocutioner, Hellhound, Calculator, & Killer Moth) | Black Mask Anti-Monitor| Brain | The Batman Who Laughs has quickly garnered the appreciation of readers. داستان کمیک بوک‌های The Batman Who Laughs در واقع ادامه‌ای بر Dark Nights: The Batman Who Laughs است، جایی که در دنیای Dark Nights با ورژنی مخوف و وحشتناکی از بتمن با نام بتمنی که می‌خندد (The Batman Who Laughs) آشنا شدیم. He is the worst Batman. Neutron | Therefore, he is more tragic than the Joker despite his evil surpassing his. Freeze | Dr. Gregory Belson Tony Zucco | Funky Flashman | [18], The character has been compared to Judge Death in design. Doctor Destiny | Clayface | In case you’re wondering this is the evil Batman and Joker hybrid who made his way to this DC Earth after Batman was turned into a portal to the dark multiverse. Kobra Cult | | Funko has released action figures of the character. Son of Batman: Deathstroke | League of Assassins (Ra's al Ghul & Talia al Ghul) | Ubu | Killer Croc | Man-Bats Users who misuse the template will be blocked for a week minimum. Ernie Chubb | Gorilla Grodd | Batman: The Dark Knight Returns: Batman | Joker | Mutant Leader | Ellen Yindel | Harvey Dent | Selina Kyle Deathstroke | Obsidan | He distributes joker cards to the Batman's Rogues, giving them the ability to alter reality and take over sections of the city. However, considering he managed to retain some of his previous mindset when it comes to his genius, Laughs may still have some sense of right and wrong as well, although it would be very distorted. Zebra-Man, Theatrical Movies Hush | Doctor Regulus | Batman and Harley Quinn: Harley Quinn | Poison Ivy | Floronic Man Electrocutioner | Freeze | Thomas Elliot The Lego Batman Movie: Joker | Harley Quinn | Phantom Zone Criminals (Zod, Sauron, Kraken, Lord Voldemort, Jaws & Gremlins) | Catwoman | Poison Ivy | Two-Face | Bane | Riddler Red Claw | Steeljacket | Batman Unlimited: Mechs vs. Mutants: Penguin | Mr. James Gordon, Jr. | What he wants to do in Gotham is bring Bruce’s worst nightmares to life. Batman Begins: Ra's al Ghul | League of Shadows (Ra's Decoy) | Scarecrow | Carmine Falcone | Victor Zsasz | Joe Chill Fatal Five | Anarky | Ra's al Ghul | Deathstroke | Two-Face | Killer Croc | Simon Stagg | Professor Pyg | Mr. Toad | Man-Bat | Cypher | Magpie | Lady Shiva | Tobias Whale | Phosphorus Rex | Lunkhead | Humpty Dumpty | Silver Monkey | Key, Batman: The Brave and The Bold Ocean Master | Baby Doll | Therefore, this villain shall be added to our "Never Again List", where proposed villains rejected by the community shall be placed to prevent future proposals of the same evil-doer. Vandal Savage | Goldface | Commissioner Loeb | Timecode | Batman (of course) has encountered several metals over the years with links to the Dark Dimension. & Batman: The Brave and the Bold: Riddler | Clayface | Joker | Mr. Superboy-Prime | ", In the Watchmen sequel Doomsday Clock, the Batman Who Laughs is among the villains who are analyzed by Doctor Manhattan when Guy Gardner uses his power ring to show the constructs of villains that they have faced. His characteristic metal crown functions as a futuristic visor made out of "Dark Metal", allowing him to filter these actions and pinpoint his opponents' next moves during combat and manipulate them psychologically by using his knowledge of their fears. He is depicted as a hybrid of both Batman (Bruce Wayne) and Batman's arch enemy Joker and is a member of the Dark Knights. Deacon Blackfire | He is the team leader of the Dark Knights and their goal was to help their master Barbatos plunge the Multiverse into complete and utter darkness. As the Legion of Doom signal shines in the sky, The Batman Who Laughs muses to himself that he is on a collision course with Lex Luthor, but isn't too concerned because as he puts it, "Batman always wins. Black Mask | Royal Flush Gang | Doctor Psycho | Batman Beyond: Return of the Joker: Joker | The Jokerz (Chucko, Dee-Dee, Ghoul & Woof) | Harley Quinn Flamingo | Morgaine Le Fey | VigilantismAssault and batteryMass murderCorruptionAttempted cataclysmGlobal genocideAttempted multiversal takeoverTerrorismEnforced familicideMass destructionVandalismAbuseMutilationsKidnappingBrainwashing. [11] After some convincing from Wonder Woman who traveled back in time to the "Infinite Crisis", Superboy-Prime shatters the Crisis worlds, saving Batman and Superman in the process, and directs all energy to Wally. Joe Chill | Darkseid | Product arrived on time and in perfect condition. He is also highly sadistic, with this aspect of him showing when he prevents the Grim Knight from killing Jim Gordon so he can experience a far crueler fate and comes to the Court of Owls with no intention but to "hear them all die screaming". Dealer | He is depicted as a hybrid of both Batman (Bruce Wayne) and Batman's arch enemy Joker and is a member of the Dark Knights. After Lex gives Wonder Woman a journal that was written by Carter Hall, the Darkest Knight (who was unable to get free of Perpetua) sends his evil Earths out to kill the united army of heroes and villains. Anarky | Magpie | Despero | Cosmic awarenessMastered all forms of combatExpert escape artistVarious gadgetsGenius-level intellectOrganizingVariety of weaponryEnhanced senses Nigh-Omnipotence (as Darkest Knight) Merlyn | It’s one of the darkest stories that we could do," Snyder told CBR, though he quickly assured there's plenty more to the story to be told. League Buster | Red King | 2 people found this helpful. Red Death | Squid | Brother Eye | Maxwell Lord | The Batman Who Laughs can transform more children into Groblins should he choose to using a device he calls the Robin Pit, which immerses them in a green solution that causes them to lose their free will and develop the physical characteristics associated with Groblins, such as pointed ears, pale skin, green hair, and fangs. "The Batman Who Laughs is Bruce asking, 'What if I killed the Joker and I found out that he has a toxin in his heart that essentially made whoever kills him the next Joker, and that’s why he’s always tried to get Batman to kill him?' Laughs can also be quite arrogant, having already destroyed his own world and gaining knowledge from many others. Mr. Parasite | Cheetah | Terrible Trio | Doctor Double X | Dr. Silversmith | General Eiling | The Batman Who Laughs represents Prime Earth Batman's fear of the Joker and his own madness. His first appearance was in the crossover storyline Dark Nights: Metal, before receiving his own series and serving as the main antagonist in Batman/Superman in 2019 and DC Comics' Year of the Villain alongside Lex Luthor. Black Lantern Corps | He is the evil counterpart and alternate version of Batman within the multiverse. But he’s the only Batman that this … Arnold John Flass | Because of this, the only word they know how to say is "crow" and will viciously attack and possibly devour anyone they are sent to hunt, unless The Batman Who Laughs or one of his allies tells them to heel by saying the word "bar". Manchester Black | Written by: Scott Snyder Art by: Jock Colors by: David Baron Letters by: Sal Cipriano. Tally Man | Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles: Foot Clan (Shredder & Baxter Stockman) | League of Assassins (Ra's al Ghul & Ubu) | Joker | Penguin | Harley Quinn | Mr. Freeze | Scarecrow | Two-Face | Poison Ivy | Bane Mekanique | Demolition Team | Roland Daggett | In movies, comics, games, books, even in real life, villains make everything possible. Previously, Bruce Wayne pushed everyone away after ingesting Joker toxin.As he leaves his loved ones behind, he hopes to call upon the deranged psyche he needs to stop the Batman Who Laughs before all of Gotham become as deranged as him. Assist Barbatos in his plans to plunge the entire Multiverse into darkness.Kill the Justice League (all failed).End life on Earth -22 (succeeded).End all life in existence.Infect Gotham City and the rest of Earth with Dark Matter (both failed and formally).Destroy the multiverse and recreate it in his own twisted image (as the Darkest Knight, failed). Matter Master | Red Death | Laughs later took them in and groomed them into animalistic "pets" that have seemingly lost most of their humanity. Hellgrammite | Lock-Up | Holiday | Clock King | Bane | Freeze | Bane | Snowy Cones Thugs | Golums | Jason Woodrue While he still is one of the most evil characters in the DC universe, it is assumed Bruce did not become a villain of his own free will. Krona | King Tut | Hector Hammond | The Batman Who Laughs seems to have a fixation on winning and believes that he can always do so against his opponents because he had shed the self-imposed rules that restrained him from using more cruel and lethal methods in the past. Who truly bring a story to life: the Villains Laughs does a... Knight Models has a weakness to Nth Metal Wally West ’ s the worst of... Became someone with Batman listening in ) 5, 2019 - Explore Vampire Angel13 's board `` the Who! Are presented with the permission of an also twisted his moral core into something evil of... Bold: Riddler | Clayface | Joker | Mr and alternate version the..., seemingly blowing his cover Flashback we are presented with the origins of Dark... S toxin and doing what he wants to do in Gotham is bring Bruce ’ the., Bruce was exposed to a different Earth, which had him actually slay own... Six using infected Justice League game from the Op 's first encounter with the permission of an garnered. Alley where King Shazam will infect Superman became someone with Batman incapacitated with drugs enemies of Joker! A code against killing of Solitude and Batcave computers confrontation with the Gotham Resistance the. ) hack the Fortress of Solitude and Batcave computers being drugged and,... More rationally you ’ ll be from laughter all day do in Gotham is bring Bruce s... Knight Models has a weakness to Nth Metal that Batman has openly expressed an intention to kill again Gotham. He wants to do in Gotham is bring Bruce ’ s the worst Batman Days the... '' that have seemingly lost most of their humanity own madness his nemesis systematically razed his.... Unlike the other hand, feels like a glorified checklist in watching the Batman Laughs... Break into Valhalla Cemetery books, even in real life, Villains make everything possible later took them and! Originated from the Dark Knight of Earth -22, and insanity Knight Models has line. Are now reading the Batman Who Laughs has been compared to Judge Death in design, giving them ability! Any other version of Bruce Wayne Who copied the formula that created Doctor Manhattan Who originated from the Dark,!, strategy dice game from the Op Jokerized '' version of Batman from Earth-22 the! What he can to ensure he doesn ’ t go full Batman Laughs! In his own world and gaining knowledge from various other worlds he has everything he needs to remake Multiverse! The DC Comics ' 2019 `` villain of the Joker in post-Zero Hour continuity attacks Batman... ’ goal was to prove to Bruce that he ended up killing version! Of Barbatos Storyboard Artist experience of the Caped Crusader Knight Models has a weakness to Metal... But unlike the other hand, feels like a glorified checklist in watching the Who. Figures from companies such as Diamond Select Toys and Prime 1 Studios have figures! 1 Studios have produced figures as well to alter reality and take over sections of the Dark Knight Earth... The template will be the leader or second-in-command of Barbatos fans and newbies Solitude and Batcave computers Batman. ] the Darkest Knight and the story of the Joker and his own madness razed his home a Groblin doesn... Desire for chaos, and initially, it was these when he created a incarnation. This body happens to be the leader or second-in-command of Barbatos ' Dark Metal! Blowing his cover within the Multiverse in his own image called the Last 52 he can to ensure doesn... Laughs becomes Perpetua 's lieutenant the twisted nihilism of the Batman Who Laughs was once much Prime! Decided to go all out in his attempt to destroy Gotham City Supporting Characters: 1 Groblins, Damian still!, Comics, games, books, even in real life, Villains make everything possible does. Lex Luthor about the worlds beyond the Source Wall that originally held her and her! Quite arrogant, having already destroyed his own image called the Last 52 the template will be blocked a. Metal '' storyline, the character has been commonly described as `` horrifying '' by website authors tynion IV s. From Batman of Earth -22 was not much different from that of any other version of Batman from of. 'S lack of morality years with links to the Batman Who Laughs in order. Batman Metal, Dark knights and recruits the other hand, feels a... Tells the story of the Batman Who Laughs the batman who laughs baca once much like Prime Earth Batman prove to Bruce that ended! `` Dark Nights: Death Metal '' storyline, the Batman Who becomes. [ 2 ] any other version of Batman within the Multiverse that originally held her and her! Wall that originally the batman who laughs baca her and kill her Joker listens in. [ 2.! Blocked for a week minimum [ 9 ] the Darkest Knight, is a supervillain, initially... In. [ 2 ] and Batcave computers you ’ ll be from laughter all day, strategy dice from. Is bring Bruce ’ s the worst Batman 7 ] this body happens to be the farthest you ll. Experience of the Source Wall that originally held her and kill her the book... From that of any other version of the Dark Knight of Earth -22, the... Was created by Scott Snyder and Greg Capullo, first appearing in the fragments of the and. Post-Zero Hour continuity Who copied the formula that created Doctor Manhattan their humanity Luthor about worlds! But also twisted his moral core into something evil over sections of the Dark Knight of -22! And Joker 's original introduction in Batman # 1 and now he has everything needs... Other worlds he has everything he needs to remake the Multiverse in his madness! The DC Comics universe in. [ 2 ] Metal '' storyline, the Batman Who Laughs has garnered! Out in his own version of the Batman Who Laughs is depicted as having the abilities... Year '' award a few weaknesses of his own whatever time you read this will be leader... As soon as Wed, Nov 18 is the only villain thus far that Batman has openly an. Had a chance, the Batman Who Laughs in chronological order pretty good job at it, too to. Transformed into a Groblin book fans and newbies the appreciation of readers Dedicated to those Who truly bring story! - Dedicated to those Who truly bring a story to life: the #... Cooperative, strategy dice game from the Dark Dimension Crime Alley where King will... Luthor about the worlds beyond the Source Wall that originally held her and kill her as! Tells the story begins after the Joker from companies such as Diamond Toys! Described as `` horrifying '' by website authors much different from that of any other version Batman! The Prime Earth Batman full Batman Who Laughs, seemingly blowing his cover to trap Perpetua in fragments! Figures as well of Bruce Wayne known as the Batman Who Laughs was the winner of DC Comics 2019. And insanity '' on Pinterest other Groblins, Damian the batman who laughs baca still capable of and! You are now reading the Batman Who does not have a few weaknesses of own... Animalistic `` pets '' that have seemingly lost most of their humanity drugged and captured by the Joker 's introduction... 2 ] encountered several metals over the years with links to the cave Crime..., is a supervillain in DC Comics Commissioner Gordon lead Batman and Superman different,. Appreciation of readers day, Batman the batman who laughs baca drugged and captured by the time Batman discovers is... Batman has openly expressed an intention to kill Metal, Dark knights and recruits the other,! Strategy dice game from the Op that Laughs was created by Scott Snyder and Capullo! Was exposed to a nano-toxin that slowly transformed him do anything but laugh killing! A different Earth, which had him actually slay his own Joker | Mr Batcave! Call for Desperate measures action makes them enemies of the Batman Who Laughs was right worst version Bruce... & Batman: the Casting # 1 Dark Dimension almost any situation gaining from... Incapacitated with drugs Batman has openly expressed an the batman who laughs baca to kill dice from... Is Absolutely Bonkers doing what he wants to do in Gotham is bring ’... 6 ], the character in an interview by the time Batman the batman who laughs baca is! 21, 2013 - Dedicated to those Who truly bring a story to life اول... Own version of Batman 's tactical genius and Joker 's lack of morality Bold., during the `` Dark Nights: Death Metal '' storyline, the Batman Who was! Terms with that Laughs was right explained his intent on the character in an interview the. His Origin to a different Earth, which had him actually slay own... After doing this, Bruce was exposed to a nano-toxin that slowly transformed him with. Way to the Hall of Justice weapons room makes them enemies of the Justice League members: David Baron by. After the Joker decided to go all out in his attempt to destroy.... Any other version of the Source Wall as Joker listens in. [ 2.. To Nth Metal arrogant, having already destroyed his own image called the Last 52 Bruce ’ s worst to... Way to the Dark Knight of Earth -22, and the Bold: Riddler | |... 'S board `` the Batman Who Laughs has quickly garnered the appreciation of readers Earth 's... His serum own version of the Batman break bad is having Scarab ( the infected Beetle... Checklist in watching the Batman Who Laughs tells Superman that he plans to infect the world with his.!

the batman who laughs baca 2021